اپلیکیشن سل تی تی ، ایده برتر در سازمان هواشناسی کشور

: در جهت کاهش خسارات وارد بر بخش کشاورزی (تولید ماهیان گرم آبی) بعنوان یک کار دارای خطر پذیری بالا این اپلیکیشن طراحی شد. ابتدا با برگزاری نشست های تخصصی با کارشناسان شیلات و بهره­برداران (کشاورزان پیشرو) تولید ماهیان گرم آبی نیازهایی بیان گردید که هواشناسی می توانست با تامین آن گامی در جهت کاهش خسارت و افزایش بهره وری در تولید این محصول بردارد. این نیازها عبارتند بودند از: دمای بیشینه و کمینه آب و اعماق استخرهای پرورش در جهت مدیریت بهتر محصول و اعلام فشار هوا جهت روشن نمودن هواده ها به جهت کاهش تلفات ناشی خفگی ماهی (هرچه فشار هوا بیشتر باشد تبادل گازی بین آب و هوا کمتر و احتمال تلفات ناشی از خفگی ماهی ها بیشتر است). میزان دمای هوا و به تبع آن دمای آب عاملی است در افزایش و کاهش سوخت و ساز در ماهی و در نتیجه میزان غذادهی ارتباط مستقیم با دمای آب دارد. اگر ساعات آفتابی کم یا بعبارتی ابرناکی داشته باشیم شکوفائی جلبکی رخ نداده و کود اضافه شده به آب استخر به مواد و گازهای سمی مضر برای ماهی تبدیل می شود.  بنا براین با طراحی این اپلیکیشن اطلاع رسانی ضمن کاهش خسارت به این کاربران در افزایش میزان تولید بسیار مؤثر
خواهد بود.