پالایش باطله های معدنی آلوده به آرسنیک در معدن طلای زرشوران با تکنولوژی تثبیت

مدیریت باطله¬های معدنی غنی از آرسنیک همواره در سراسر جهان از چالش¬های زیست محیطی مطرح در حوزه فعالیت¬های معدنی بویژه معادن طلا و نقره بوده است. آرسنیک یک شبه فلز سمی است و معمولا به عنوان عنصر همراه در ذخائر فلزی مانند طلا و نقره یافت می¬شود و احتمال نفوذ و نشر آن را از محل سد باطله به آب¬های سطحی، زیرزمینی و خاک اطراف بالا است. باتوجه به اهمیت موضوع، هدف اصلی این طرح بی¬خطرسازی باطله¬های معدنی ناشی از معادن طلای کشور پیش از انباشت در سد باطله با تمرکز بر معدن طلای زرشوران است. در این طرح از نانوکامپوزیت هیدروکسی آپاتیت/مگنتیت (Fe3O4) جهت تثبیت فلزات سنگین باطله¬های معدنی زرشوران پیش از انباشت در محل سد باطله استفاده می¬شود. درمیان تثبیت¬کننده¬های فلزات سنگین، اکسید آهن ظرفیت جذب و کمپلکس¬سازی بالایی با آرسنیک دارد. این کامپوزیت فسفاتی علاوه بر تثبیت فلزات سنگین بویژه آرسنیک و کاهش دسترس¬پذیری زیستی آنها، منجر به بهبود کیفیت باطله¬های معدنی جهت رویش گیاهان نیز می¬گردد.