تولید و کاربرد بیوچار در حذف آلاینده های محیط زیست

بیوچار به عنوان یک منبع تجدیدپذیر محسوب شده که از بیومس گیاهی و یا هرگونه مواد زاید دیگر ( مانند ضایعات کارخانه های نساجی و دباغی و غیره) تولید می شود. در این روش، مواد زائد در حرارت های زیاد به زغال زیستی تبدیل می گردد. این ترکیب زیستی دارای ساختار ریز و سطح ویژه بالایی می باشد. اهمیت چند جانبه بیوچار به دلیل ساخته شدن از مواد زائد، قیمت ارزان و همچنین زیستی بودن آن می باشد. در این پژوهش، کارایی و ظرفیت جذب نانوبیوچار حاصل از پسماندهای برنج (ساقه و پوسته) کامپوزیت شده با نانو آهن صفر ظرفیتی ((nZVI در حذف آلاینده های خطرناک مانند فلزات سنگین و ترکیبات آلی از محیط¬های آبی و نمونه واقعی از چاه های روستایی استان گیلان بررسی می شود.