یادگیری ماشینی در پیش‌ بینی بیماری‌های کلیوی

امروزه در صنعت پزشکی، جمع‌آوری داده‌ها در مورد بیماری‌های مختلف از اهمیت بالایی برخوردار است و مراکز پزشکی با مقاصد گوناگونی به جمع‌آوری داده‌ها در مورد بیماران می‌پردازند. تجزیه و تحلیل این اطلاعات و به دست آوردن نتایج و الگو‌های مفید در رابطه با بیماری‌ها، یکی از مهم‌ترین اهداف جمع‌آوری این داده‌ها است. در مقابل، حجم زیاد این اطلاعات و سردرگرمی حاصل از آن، مشکلی است که مانع رسیدن به نتایج قابل توجه می‌شود. بنابراین می‌توان از داده‌ کاوی برای غلبه بر این مشکل و به دست آوردن ویژگی‌های موثر به منظور پیش‌بینی بیماری‌ها استفاده کرد.بیماری‌های کلیوی به خصوص سنگ کلیه نیز یکی از شایع‌ترین بیماری‌ها در همه جوامع است و استفاده از تکنیک‌های داده‌ کاوی برای ایجاد مدل پیشگویی کننده جهت شناسایی افراد دارای سنگ کلیه و نوع سنگ می‌تواند در شناسایی زود هنگام، درمان و کاهش اثرات ناشی از این بیماری بسیار موثر باشد.

توسط : guilanuniv ۱۳ آذر