یادگیری عمیق در پیش بینی قند خون

در این تحقیق سعی شده با مطالعه این روش‌ها و به‌دست آوردن نقاط ضعف آن‌ها، با استفاده از رهیافت یادگیری عمیق روش جدیدی ارائه شود که نتایج کارآمدتر و بهینه‌ای تولید کند. دو مدل‌‌ پیشنهادی از ترکیب‌های متفاوتی از شبکه‌های عصبی حافظه طولانی کوتاه‌مدت و پیشخور تشکیل‌شده‌اند و میزان قند خون آتی بیمار را با دقت و سرعت قابل‌توجهی پیش‌بینی می‌کنند.

توسط : guilanuniv ۱۳ آذر