کود آلی اکستروژن ، قرص کود ارگانیک ، کود هوموس و کود مایع مرغی نانو پلاس

کودآلی اکستروژن: کود تولید شده از فضولات مرغی به روش اکستروژن

قرص کود ارگانیک: کود تولید شده به شکل قرص برای اولین بار در ایران مناسب گیاهان آپارتمانی

کود هوموس: کود فرآوری شده از تجزیه چوب طی 50 سال

کود مایع مرغی نانو پلاس : کود مایع تولید شده از تخمیر فضولات مرغی

توسط : azaduniv ۱۴ آذر