کنترل و نابودی باکتری آئروموناس هیدروفیلا توسط عصاره های سیر و آویشن شیرازی در تاسماهی ایرانی

با توجه به مشکلات متعدد استفاده از آنتی بیوتیکها و مواد ضد عفونی کننده شیمیایی لزوم جایگزینی مواد مذکور با موادی با ماهیت طبیعی مانند گیاهان دارویی را  از اولویت های تحقیقاتی قرارداده است. با توجه به این مهم این پژوهش به عنوان یک پژوهش کاربردی با هدف بررسی تاثیرات عصاره های سیر و آویشن شیرازی بر باکتری آئروموناس هیدروفیلا در تاسماهی ایرانی انجام گردید.

توسط : tasmahian ۱۵ آذر