کنترل مرکزی(فیلتراسیون) اتوماتیک آبیاری

با توجه به نیاز فیلتراسیون آب در سامانه های نوین آبیاری تحت فشار ، از این سیستم به عنوان یک سیستم حذف ذرات معلق به جهت جلوگیری از گرفتگی ، رسوبات و خرابی شبکه آبیاری استفاده می شود که سیستم مورد نظر ما تمامی عملیات شستشو ، کنترل آبیاری و … را که نیاز یک مجموعه کشاورزی می باشد بصورت اتوماتیک و بدون دخالت نیروی انسانی انجام می دهد

توسط : gstpark ۱۳ آذر