کاربرد عصاره گیاه آلوئه ورا در بهبود عملکرد رشد و ارتقای شاخص های ایمنی تاسماهی سیبری

نظر به توسعه روز افزون پرورش ماهیان خاویاری، لزوم توجه به ارتقاء سلامتی بمنظور پیشگیری از بروز انواع بیماریها، می تواند در ایجاد امنیت سرمایه گذاری و توسعه این صنعت نقش بسزایی را ایفا نماید. گیاهان دارویی بعنوان محرک های ایمنی و رشد، با توجه به مزیت هایی از جمله عدم ایجاد مقاومت دارویی، خطر کمتر برای محیط زیست و مصرف کنندگان، در دسترس و ارزان قیمت بودن در مقایسه با داروهای شیمیایی، از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و می توانند جایگزین مناسبی برای مواد شیمیایی محسوب گردند. با توجه به تنوع زیاد گیاهان دارویی در کشور، تعیین کارایی یکی از مهمترین این گیاهان، یعنی آلوئه ورا، به عنوان یک محرک ایمنی و رشد در یکی از گونه های ماهیان خاویاری (تاسماهی سیبری) اجرا گردید که نتایج حاصل، بیانگر تاثیرات مفید این گیاه بر تاسماهی سیبری بوده است

توسط : tasmahian ۱۵ آذر