کاربرد بستر کشت مخلوط کمپوست آزولا و پیله بادام زمینی در جایگزینی با پیت در پرورش گیاه برگ زینتی بگونیا رکس

به دلیل وجود معضلات محیط ناشی از تجمع آزولا و حجم قابل توجه ضایعات به جا مانده از کشت بادام زمینی ارائه راهکاری برای استفاده مجدد از اینزیست  ضایعات آلی و جایگزینی آن با نهاده های وارداتی لازم به نظر می رسد. نتایج کاربرد کمپوست این مواد در بستر کشت گیاه برگ زینتی بگونیا رکس به عنوان یک گیاه محک (شاخص قابل تعمیم) به اجرا در آمد. و نتایج نشان داد که این ترکیب کمپوست می تواند تا 25% مصرف پیت را کاهش داده و ترکیب بستری خوبی برای پرورش گیاهان برگ زینتی باشد.

توسط : tahghigh ۱۴ آذر