کارآفرینی در جرائم سازمان یافته

در سال­های اخیر جرائم سازمان یافته توجه فزاینده­ای را به خود جلب نموده­است. به منظور مقابله با این نوع جرائم لازم است که سازمان­های بزهکار را در چهارچوب مؤسسات تجاری خلافکار بشناسیم. در این کتاب، اصطلاحات و واژگانی از ادبیات خاص مدیریت و تجارت برای حوزه­ی رو به رشد جرائم سازمان یافته مورد استفاده قرار گرفته است. این کتاب پیشنهاد می­کند که به جای آنکه به جرائم سازمان یافته به عنوان اَعمال افراد بزهکار بیاندیشیم، سعی کنیم که کارآفرینی تبهکارانه را همچون کارآفرینی غیرتبهکارانه بشناسیم و آن را درک نماییم.

به نظر می­رسد که اکثر آثار نوشته شده در زمینه­ی کارآفرینی، با اشتیاقی کامل به نقش کارآفرینان می­پردازند. لازم است نگرشی بی­طرفانه را در پیش گیریم و به این بنگریم که چگونه برخی کارآفرینان وارد کارهای غیرقانونی می شوند و چگونه می­شود که کارآفرینی همیشه یک تلاش سالم و شرافتمندانه نیست. این کتاب با مرتبط ساختن کارآفرینی به جرائم سازمان یافته و با نشان دادن ابعاد تبهکارانه تلاش در جهت کارآفرینی، در این زمینه کمک کننده خواهد بود.

انتظار می­رود که این کتاب برای خوانندگان علاقمند به کارآفرینی و همچنین جرم شناسایی جالب باشد. آنچه که در خصوص این کتاب منحصر به فرد است، کمک آن به آثار نوشته شده در زمینه کارآفرینی است. این کتاب به بررسی و شرح این مسئله می­پردازد که چگونه جرائم سازمان یافته اغلب خصوصیاتی همچون خصوصیات کارآفرینی به خود می­گیرند و چگونه کارآفرینی در اکثر اوقات مبنایی برای کار غیرقانونی می­شود.

توسط : entezami ۱۵ آذر