ژل بهبود دهنده کیفیت و ماندگاری کره فندق

کره فندق محصولی است که با توجه به ماده ی اولیه مغذی، می تواند نیاز مصرف کننده را برطرف کند و با توجه به طعم آشنا و مورد پسند جامعه و هم چنین افزودن موادی برای افزایش قابلیت پذیرش، می تواند به سرعت جایگاه خود را تثبیت کند. در تولید صنعتی کره فندق، بهینه سازی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و بهبود کیفیت و ماندگاری محصول نهایی در اولویت قرار دارد. برای رسیدن به این هدف، باید از افزودنی های غذایی کاربردی و مواد کمک فرایند که باعث بهبود کیفیت کره فندق می شوند، استفاده کرد. یکی از چالش های تولید صنعتی، کره فندق دو فاز شدن و کاهش کیفیت آن در طول زمان ماندگاری است. با توجه به نقش عملکردی برتر امولسیفایرها به فرم ژل نسبت به فرم پودری و نیز پتانسیل استفاده از عملگرهای مایع مانند پلی ال ها در ساختار آن، می توان به خوبی از بهبود دهنده ژلی استفاده کرد. میزان مصرف ژل، نیم تا دو درصد بر اساس وزن کره فندق می باشد. ژل بهبود دهنده تولید شده را در سایر انواع کره های آجیلی از قبیل کره گردو، کره بادام زمینی و کره پسته نیز می توان مورد استفاده قرار داد.

توسط : gstpark ۲۰ آذر