پرورش هوشمند ماهی قزل آلا به کمک فناوری IOT

برای جلوگیری از ضرر و زیان و همچنین بر خط بودن هر لحظه سایت پرورش ماهی و در دسترس بودن امکانات از راه دور و داشتن یک سیستم تمام هوشمند و ارسال اطلاعات درتمام لحظات برای مالک سایت که باعث اطمینان شخص از وضعیت سایت پرورش ماهی خود می گردد.

توسط : fanniherfe ۱۳ آذر