هماهنگی رله‌های در شرایط رینگ باز و بسته شبکه برق

در این پروژه وضعیت شبکه برق گیلان در ساختار موجود و حلقوی از نظر حفاظتی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت.

توسط : guilanuniv ۱۳ آذر