مکان¬یابی ایستگاه¬های پلیس با کمترین زمان دسترسی به محل¬های وقوع جرم. کامیار شیوعی

رشد شتابان شهرنشینی در بیشتر کشورهای در حال توسعه اتفاق افتاده است. افزایش این امر می­توانند سبب افزایش مسائل شهری از جمله جرم شود. نیروی انتظامی به عنوان یکی از مهم­ترین سازمان­های شهری، حافظ امنیت و سالم­سازی اخلاقی جامعه است. بررسی جرائم و پیدا نمودن مکان­های جرم خیز سبب می­شود تا این سازمان بتواند به خوبی به وظایف خود عمل نماید. حضور نیروهای انتظامی در این مناطق می­توانند سبب کاهش جرم و افزایش امنیت می­گردد.

افزایش قدرت پردازشی سیستم­های الکترونیکی سبب شده تا داده­ها با سرعت بالا و دقت بالا تحلیل شده و به مدیران در تصمیم­گیری کمک نماید. در این پژوهش داده­ها جرائم شهری می باشد. سیستم طراحی شده می­تواند  پس از پردازش اطلاعات مکان­های جرم را شناسایی نموده و نتایج را به مدیران اطلاع دهد. جهت یافتن مکان­های جرم می بایست اطلاعات شهری را از سیستم­های اطلاعات جغرافیایی دریافت نمود و سپس با داده­های مکانی جرائم، مکان­های جرم را یافت.

در این پژوهش از روش Fuzzy AHP جهت تعیین وزن به جرائم و از روش خوشه­بندی فازی برای یافتن مکان­های استقرار ایستگاه پلیس استفاده شده است. نتایج نشان داد خوشه­بندی فازی نسبت به روش­های دیگر خوشه­بندی عملکرد بهتری داشته باشد. انتخاب مراکز استقرار ایستگاه­های پلیس، تعیین ایستگاه­های حامی از مزایای این خوشه­بندی می­باشد.

 

واژه­های کلیدی: مکان­یابی ایستگاه­های پلیس؛ سیستم اطلاعات جغرافیایی؛ خوشه­بندی فازی؛ کلانشهر رشت.

توسط : entezami ۱۵ آذر