منبع تغذیه دوبل متقارن

مورد استفاده جهت تقویت کننده های مدارات صوتی مانند میکروفن

توسط : fanniherfe ۱۳ آذر