معرفی رقم جدید گیلار با کیفیت پخت مطلوب و زودرس

رقم گیلار حاصل تلاقی‌ ساده رقم صالح به عنوان والد مادری و رقم محلی هاشمی به عنوان والد پدری از یک جمعیت اصلاحی در سال 1383 است رقم گیلار از نظر مورفولوژی و ساختار ظاهری، شبیه ارقام محلی بوده و دارای دانه‌های بلند و ریشک‌های کوتاه به رنگ روشن طلائی می‌باشد. کیفیت پخت لاین خالص مذکور بسیار عالی بوده و شبیه کیفیت پخت ارقام محلی مانند رقم هاشمی می‌باشد. پخت برنج سفید لاین جدید نشان داد که از کیفیت پخت و خوراک بسیار خوبی برخوردار است و دارای عطر و طعم و بعد از پخت نرم می‌باشد. ارتفاع بوته در لاین انتخابی کوتاه بوده و نسبت به عارضه خوابیدگی مقاوم می‌باشد. زودرس بودن رقم نیز از مزیت‌های دیگر آن به شمار می‌آید که منجر به برداشت محصول قبل از بارش‌های آخرفصل و عدم برخورد با نسل دوم و سوم آفت کرم ساقه‌خوار و از همه مهمتر مصرف کمتر آب برای آبیاری می‌شود.

توسط : berenj ۱۴ آذر