معرفی رقم جدید رش با عملکرد بالاو متحمل به بیماری بلاست

رقم جدید برنج رش با شجره IR66673-44/BASMATI 370از پنجمین سری خزانه بین‌المللی ارقام و لاین¬های معطر و کیفی برنج (IIRFAON) است. این رقم علاوه بر پایداری در مناطق مختلف استان گیلان با عملکرد مطلوب، متوسط رس، ارتفاع مناسب بوته جهت برداشت مکانیزه، مقاوم به ریزش و ورس، در مقابل بیماری بلاست مقاوم، نسبت به آفت کرم ساقه خوار متحمل و دارای کیفیت مشابه ارقام محلی است. رقم جدید رش از لحاظ میانگین عملکرد نسبت به رقم شاهد (هاشمی )، به¬ترتیب با میانگین عملکرد 5540 و 3500 کیلو گرم شلتوک در هکتار، 55 درصد برتری داشته است.

توسط : berenj ۱۴ آذر