معرفی رقم جدید تیسا پر پتانسیل و دانه بلند

رقم تیسا از تلاقی یک رقم محلی و یک رقم وارداتی کیفی به دست آمده است. این رقم با طول دوره رسیدگی مشابه ارقام محلی و با داشتن عملکرد بسیار بالا و کیفیت پخت نزدیک به ارقام محلی، می‌تواند به گسترش سطح زیر کشت ارقام پرمحصول کمک نماید. این رقم مقاوم به خوابیدگی بوده و به بیماری بلاست مقاوم است.

توسط : berenj ۱۴ آذر