محلول افزایش دهنده کیفیت و ماندگاری کره های آجیلی

کره های آجیلی از دانه های درجه دو و سه مغزیجات تولید می شوند و چنانچه بتوان کیفیت و ماندگاری آنها را افزایش داد، می توان قیمت تمام شده محصول را کاهش و از این طریق سرانه مصرف آنها را افزایش داد. لذا در تولید صنعتی کره های آجیلی، بهینه سازی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و بهبود کیفیت و ماندگاری محصول نهایی در اولویت قرار دارد. برای رسیدن به این هدف، باید از افزودنی های غذایی کاربردی و مواد کمک فرایند که باعث بهبود کیفیت کره های آجیلی می شوند، استفاده کرد. با توجه به اینکه یکی از چالش های تولید صنعتی، کره های آجیلی دو فاز شدن و کاهش کیفیت آنها در طول زمان ماندگاری است، اما تاکنون بهبود دهنده ای به فرم محلول برای آنها تولید نشده است. محصول تولید شده را می توان در فرمولاسیون انواع کره های آجیلی از قبیل کره فندق، کره پسته، کره بادام زمینی مورد استفاده قرار داد که بهترین میزان مصرف آن، نیم درصد بر اساس وزن کره های آجیلی می باشد. اجزای محلول تولید شده شامل گلیسرول، لسیتین، سوربیتول و پروپیلن گلیکول می باشد.

توسط : gstpark ۲۲ آذر