فناوران نوین کاشت

از انجا که گیاه یا گیاهان بطور عمده در سنین پایین خریداری و تا مدت ها در محل خود با صرف هزینه هنگفت، نگهداری و مراقبت می شود تا به سن بلوغ رسیده و قابلیت استفاده پیدا کند. اما متاسفانه دیده می شود بدلیل اینکه انتخاب گیاه برای آن محل به درستی صورت نگرفته بعد از مدتی این گیاه از بین می رود و تمامی آنچه هزینه شده اتلاف شده و در نتیجه مجددا انتخاب دیگری صورت گرفته و گیاه جدید جایگزین گیاه قبلی می شود. بدین منظور برای رفع این مشکل مطالعه دقیق و علمی طی مدت ۲ سال روی بیش از ۱۵۰ گونه گیاهی زینتی درختی، درختچه ای و .. انجام شده و مجموعه غنی از عادات، رفتار، نیازمندی ها و …. این گیاهان جمع آوری شده است. این اطلاعات در قالب یک وب سایت طراحی و به کاربر این اجازه را می دهد که با دادن اطلاعات محیطی مورد نیاز از محل مورد نظر کشت گیاه به وب سایت، بهترین گیاهان قابل کشت در محل را در اختیار کاربر قرار می دهد.قابلیت تخصصی نمودن برای هر استان متناسب با گونه های گیاهی آن استان از جمله دیگر اهداف ما می باشد.

توسط : guilanuniv ۱۳ آذر