فازمتر لرزشی تستر

جهت استفاده کاربرد بهتر و ایمنی بیشتر جهت تست برق ۲۲۰ ولت

توسط : gstpark ۱۳ آذر