غنی سازی تولیدات اولیه و ثانویه استخرهای پرورشی ماهیان خاویاری

جوامع فیتوپلانکتونی به دلیل مزیت­های فراوانی همچون چرخه زندگی کوتاه و سرعت تولید مثل بالا، تأثیرپذیری بالا در برابر فاکتورهای فیزیکی وشیمیایی محیط زیست دارند. جوامع جلبکی دارای پتانسیل بالا و مؤثری از نظر مواد مغذی در آبزی پروری به عنوان غذای زنده و تولیدات زیستی پیکره منابع آبی مختلف می باشند. جوامع زئوپلانکتونی یکی از بخش­های مهم اکوسیستم­های آبی هم­چون استخرهای پرورش آبزیان بوده و نقش مهمی را در این اکوسیستم ها بازی می­نمایند. در چرخش مواد، کنترل جوامع جلبکی و تولیدات میکروبی نقش داشته و به عنوان مصرف کننده اولیه، انرژی حاصل از تولید کنندگان را به ماهی­ها و دیگر مصرف کنندگان در زنجیره غذایی منتقل می­کنند. عملیات حفظ و نگهداری وضعیت تولیدات اولیه و ثانویه دراستخرها در طول دوره پرورش بچه ماهیان بصورت ثابت کار بسیار دشواری است و نیاز به بالا بردن توان تولیدات اولیه و  ثانویه در استخرها جهت بالا بردن سطح تغذیه و سیستم ایمنی بچه ماهیان دارد.  در این طرح غنی سازی تولیدات اولیه و ثانویه استخرهای پرورشی ماهیان خاویاری با موفقیت اجرا و عملیاتی گردید.

 

توسط : tasmahian ۱۵ آذر