ضدعفونی کننده دان

خوراک آلوده یکی از منابع اصلی آلوده کننده حیوانات به سالمونلا است. خوراک آلوده به قارچ، باکتری یا ویروس سبب کاهش عملکرد رشد و بازده خوراک خواهد شد. مواد شیمیایی مختلفی برای حفاظت و نگهداری خوراک دام و طیور استفاده می شوند اما طیف اثر آنها بر میکروبها متفاوت است و برخی نیز برای سلامت انسان و حیوانات مضرند. ضدعفونی کننده خوراک تولید شده با اختلال در سنتز DNA و RNA میکروارگانیسم و تغییر شکل و تجزیه پروتئین میکروارگانیسم ها و در نهایت نابودی آنها می گردد. همچنین قدرت جذب بالا و اتصال به مایکوتوکسین ها جذب آنها را از روده کاهش داده و مانع از فعالیت مایکوتوکسین ها بخصوص آفلاتوکسین ها و پیشگیری از مسمومیت های قارچی شده و نیز آثار مفیدی در محافظت از حیوان در برابر مایکوتوکسیکوز را برقرار می کند.

توسط : gstpark ۱۳ آذر