شمع مارپیچ در فونداسیون خطوط انتقال برق گیلان

در مناطق شمالی کشور از جمله منطقه گیلان، درصد بالایی از هزینه احداث خطوط مربوط به فونداسیون می باشد. بنابراین، لازم است از فونداسیون هایی با سرعت بیشتر و هزینه کمتر استفاده شود. شمع مارپیچ می تواند یکی از بهترین گزینه ها در این راستا باشد.

توسط : bargh ۱۷ آذر