سیستم هوشمند شبکه آبرسانی تاسیسات آب و فاضلاب

در این سیستم با استفاده از تجهیزات ابزار دقیق و سیستم های اتوماسیون میتوان کلیه عملیات و اطلاعات مربوط به شبکه آبرسانی اعم از نقشه ها، اتفاقات، برنامه های زمانبندی، نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه، تله متری و کنترل از راه دور، سامانه ثبت حوادث و بحران که در سنوات گذشته بصورت جداگانه و جزیره ای بوده و برای تجمیع اطلاعات اقدامی برای یکپارچه سازی مجموعه انجام نشده بود را در بخش های مختلف در بستر یکپارچه تحت یک محیط نرم افزاری مدیریت، راهبری و تحلیل نمود.

توسط : gstpark ۱۳ آذر