سامانه نظارت هوشمند بر تردد وسایل نقلیه

این سامانه از یک دوربین نظارتی نصب‌شده در مقابل درب ورودی استفاده کرده و از پلاک خودرویی که قصد ورود به محوطه را دارد، تصویر تهیه می‌کند. بنابراین سامانه موردنظر، نیاز به استفاده از راهکارهای مبتنی بر تشخیص پلاک خودرو دارد. تشخیص پلاک با پردازش تصویر خروجی دوربین انجام شده و بهترین زمان برای تهیه تصویر توسط الگوریتم‌های تشخیص ناحیه پلاک، انتخاب می‌شود. بنابراین تصویر پلاک برای پردازش دقیق‌تر وارد فاز محاسباتی نرم‌افزار می‌شود که از طریق یادگیری عمیق می‌تواند در فاز اول پلاک خودروهای ایرانی را تشخیص داده و در فاز دوم، درون پلاک تشخیص داده‌شده، کارکترها و اعداد فارسی را شناسایی نماید. جمع‌آوری داده برای آموزش سیستم هوشمند یکی از مهم‌ترین مواردی بود که می‌توانست کارایی سامانه موردنظر را مشخص کند. این فاز، با همکاری پارک علم و فناوری و پلیس راهور انجام پذیرفته و داده‌های جمع‌آوری‌شده برای آموزش و آزمایش سیستم مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج آزمون نشان می‌دهد که سیستم موردنظر می‌تواند پلاک خودروها را با دقت بیش از ۹۸ درصد و کارکترهای درون پلاک را با دقت بیش از ۹۷ درصد شناسایی نماید.

توسط : gstpark ۱۳ آذر