سامانه رهگیری تراکنش بیتکوین

سامانه رهگیری تراکنش بیتکوین با بهره گیری از فناوری بلاکچین از طریق شناسه تراکنش ثبت شده در دفتر کل توزیع شده بیتکوین تراکنش مورد نظر را رهگیری می نماید

توسط : gstpark ۱۳ آذر