سامانه اندازه گیری صوت فرکانس پایین در آب

اندازه گیری صوت در دامنه فرکانس ها ی پایین با دقت در زیر آب

توسط : guilanuniv ۱۳ آذر