سامانه اندازه گیری رفتارشکارگری میگوها

بسیاری از گونه¬های جنس Neocaridina مثل N. davidi به¬عنوان آبزیان زینتی، در آکواریوم¬ها استفاده می¬شوند و معمولا از جلبک، بیوفیلم، سخت¬پوستان ریز و موادآلی درحال تجزیه (دتریتوس) تغذیه می¬کنند. سخت¬پوستان به دلیل سهولت پرورش در محیط آزمایشگاهی، درحال تبدیل شدن به یک جانور مدل مطرح هستند. خصوصا میگوی ردچری به دلیل کوچک بودن، مراحل پرورش آسان و تولید مثل سریع، از جانوران مطالعاتی بسیار عالی و کارآمد هستند. با وجود پتانسیل اقتصادی و اهمیت اکولوژیکی این گونه ارزشمند، اطلاعات پایه¬ای کمی در مورد زیست-شناسی این گونه وجود دارد.
به همین منظور سامانه آکواریومی بررسی رفتار شکارکری و تغذیه ای میگو ها در شرایط آزمایشگاهی ساحته شده است.

توسط : guilanuniv ۱۳ آذر