سامانه ارزیابی خصوصیات کیفی ظاهری برنج

بازار پسندی و ارزش فروش برنج به عنوان یک محصول کشاورزی به خصوصیات فیزیکی و ظاهری آن پس از فراوری بستگی دارد. وجود دانه هایی از ارقام با کیفیت پایین تر در محصول، دانه های شکسته و دانه های دارای سطوح لکه دار از جمله مواردی هستند که از کیفیت محصول می کاهند. بازرسی دستی دانه های برنج، علاوه بر اینکه زمان بر و خسته کننده است، گاهی اوقات خطای بالای نتایج را نیز در پی دارد.
دستگاه حاضر یک سامانه دقیق برای تعیین خصوصیات ظاهری برنج بر اساس روش های آنالیز تصویر می باشد که به منظور استخراج ویژگی هایی نظیر تعیین ابعاد، رنگ، لکه، شکم گچی بودن و سایر نقص ها در دانه های برنج طراحی شده است.
این دستگاه امکان ارزیابی سریع کیفیت برنج را برای خریداران، فروشندگان و محققان سازمان های تحقیقاتی برنج فراهم می کند و ضمن کاهش دشواری های بازبینی بصری، اشتباهات و خطاهای ناشی از ماهیت ذهنی بودن بازبینی بصری را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد.

توسط : guilanuniv ۱۳ آذر