سامانه آنلاین ارزیابی و انتخاب پیمانکاران

این سامانه تحت وب، نرم افزاری است جهت مدیریت پیمانکاران در سازمان‌های مناقصه گذار به گونه¬ای که پیمانکاران امکان ثبت نام و قراردادن اطلاعات شرکت و مدیریت صفحه وب خود را برای سازمان داشته باشند. همچنین سازمان بتواند نسبت به بارگذاری اطلاعات مربوط به مناقصات در سایت اقدام نموده و پیمانکاران بر اساس آلارم‌های وارده نسبت به بروزرسانی اطلاعات و شرکت در مناقصات اقدام نمایند. بدین وسیله کل پروسه ارزیابی و انتخاب پیمانکاران در تمامی انواع مناقصات، اتوماسیون شده و در بسیاری از هزینه‌های دوباره کاری و تجدید مناقصات به سبب ناکامل بودن اطلاعات فنی بازرگانی مناقصه¬گران، صرفه جویی می¬گردد. همچنین این سامانه این قابلیت را به سازمان می¬دهد تا بتواند با انتخاب معیارهای مد نظرخود و بدون نیاز به تعیین درجه اهمیت معیارهای ارزیابی بر اساس دستورالعمل‌های سازمان مدیریت و برنامه¬ریزی کشور نسبت به ارزیابی پیمانکاران و انتخاب برترین آنها در مناقصات اقدام نماید.

توسط : guilanuniv ۱۳ آذر