ساعت و دماسنج قابل کنترل

این دستگاه با کمک میکرو سوئیچ ها می تواند محدوده دما و ساعت را کنترل نماید.

توسط : fanniherfe ۱۳ آذر