ساخت هواپیمای کنترلی با سازه سبک

مهیا کردن بستر ساخت کیت مدل های پروازی )هواپیمای کنترل از راه دور  موتور دار و بدون موتور، دست پرتاب، کایت و بادبادک) در داخل کشورکه قابل رقابت با نمونه های خارجی و با کیفیت باشد. با توجه به نبود رقیب تجاری جهت تولید این محصولات در داخل کشور بطور متمرکز، هدف اصلی این ایده تولید محصولات مشابه خارجی در داخل کشور با همان کیفیت و با قابلیت پرواز می باشد تا بتوان از خروج ارز برای تهیه این اقلام جلوگیری کرد.

توسط : azaduniv ۱۴ آذر