زخم پوش هوشمند هشداردهنده عفونت

هدف از این مطالعه، تولید و بررسی زخم پوش هوشمند هشدار دهنده عفونت باکتریایی برپایه کیتوزان می باشد.

توسط : guilanuniv ۱۳ آذر