ردیف کار چندمنظوره پشت تیلر

ردیف کارهای موجود در کشور اکثرآ پشت تراکتوری بوده و با در نظر گرفتن سیستم کارکرد این نوع ماشین‌ها و همچنین ایجاد تغییرات در قسمت‌هایی از ان و متناسب ساختن دستگاه برای کشش پشت تیلر همچنین متناسب با زمین‌هایی با وسعت متوسط و کم این دستگاه ساخته شد. تراکتور دو چرخ (تیلر) در بسیاری از کشورها به عنوان یکی از منابع با ارزش تأمین قدرت مورد نیاز برای بسیاری از عملیات زراعی (کاشت، داشت و برداشت) در سطوح کوچک محسوب می‌گردد ولی متأسفانه در کشور ما از این نوع تراکتور در سطح محدود و در اراضی شالیزاری بکارگرفته می‌شود. با توجه به اینکه تعداد قابل توجهی از انواع تیلر در استان گیلان موجود می‌باشد، می‌توان از انها به عنوان یک وسیله کشنده برای دستگاه ردیف کار بادام زمینی، پاچ باقلا، لوبیا و ذرت استفاده نمود. از سوی دیگر، کاشت محصول بصورت ردیفی امکان استفاده از سایر ماشین های داشت را نیز فراهم می‌کند.

توسط : gstpark ۱۳ آذر