دستگاه سنگ گیر شلتوک برنج

از دستگاه سنگ گیر شلتوک برای جداسازی سنگ، شن و ضایعات از شلتوک برنج در کارخانجات شالیکوبی استفاده می شود. استفاده از کمباین برداشت برنح در سالهای اخیر، باعث ورود گل و لای و سنگریزه به داخل محصول در طی فرایند برداشت می شود. این ناخالصی ها در نهایت وارد کارخانه شالیکوبی شده و می توانند باعث ایجاد آسیب و خسارت در قطعات ماشین های فرآوری و نیز کاهش کیفیت محصول نهایی شوند.
این دستگاه به عنوان یکی از بخش های فرایند سفید کنی برنج در کارخانجات شالیکوبی نصب می شود. شلتوک قبل از ورود به سفید کن از این دستگاه عبور می کند.
شلتوک دارای ناخالصی وارد دستگاه شده و بر روی توری کف دستگاه پخش می شود. قاب حامل توری به دلیل مکانیزم لنگی موجود در دستگاه، حرکت نوسانی به بالا و پایین و جلو و عقب انجام می دهد و این امر به همراه نیروی گرانش باعث جدا شدن شن و سنگ از شلتوک می شود. ناخالصی های سبک تر به دلیل مکش فن از شلتوک جدا شده و از بالای دستگاه خارج می شوند. شلتوک تمیز شده از دریچه مخصوص به خود تخیله شده و ادامه فرایند سفید کنی را طی می کند.

توسط : gstpark ۱۳ آذر