دستگاه ثابت کننده دینام جهت تعمییرات

ساخت دستگاه ثابت کننده دینام جهت تعمییرات مورد نظر برای نگه داشتن دینام جهت تست سالم بودن آن می باشد.اغلب تعمیر کارها با بستن دینام روی گیره میز کار که باعث آسیب دیدن دینام وتعمیرکار میشود ازجمله خسارات جانی ومالی.زمینه فنی ایده مورد نظر با استفاده از علم مکانیک می باشد.هدف از طراحی این دستگاه صرفه جویی در زمان-افزایش سرعت کار-ایمنی بیشتر-وسهولت کارمی باشد.

توسط : fanniherfe ۱۳ آذر