دستگاه تشخیص هوشمند کیفیت برگ سبز چای

سازمان چای کشور به عنوان دستگاه مباشر و مسئول خرید و تحویل گیری برگ سبز چای به نرخ خرید تضمینی از کشاورزان و تحویل آن به کارخانجات چایسازی تعیین گردیده است. بنابراین سازمان چای مکلف است، نظارت دقیق و عادلانه ای بر فرآیند خرید تضمینی برگ سبز چای کشاورز و تحویل آن به کارخانه های چای سازی داشته باشد. در این راستا دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان به منظور مدیریت مناسب جهت افزایش کیفیت عمل خریداری برگ سبز چای توسط ناظرین ذیربط سازمان چای کشور و عدالت در خرید تضمینی با دقت بالا، طرح پیشنهادی خود مبنی بر «سیستم هوشمند ارزیابی کیفی برگ سبز چای» را تهیه نموده است. این سیستم بصورت هوشمند، با برداشت تصاویر از برگهای سبز چای کشاورز، میزان درجات کیفیت چای موجود در نمونه مورد  نظر را تخمین زده و به کاربر گزارش می دهد.

توسط : azaduniv ۱۴ آذر