دستگاه انشعاب گیر تمام هیدرولیک خطوط قطور سیالات

دستگاه مورد نظر یک دستگاه هیدرولیکی به جهت انشعاب گیری از خطوط سیالات پر فشار که امکان قطع جریان در آنان وجود ندارد و یا قطعی جریان هزینه های بالایی دارد می توان انشعاب سایز های بزرگ و پرفشار را بدون قطعی و هدر روی سیالات داخل لوله را دارد.

توسط : gstpark ۲۲ آذر