خودرو بدون سرنشینان داخلی

خودروی بدون نیاز به توانایی انسان برای رانندگی برای کمک به افراد ناتوان

توسط : gstpark ۱۳ آذر