خنک کننده ترموالکتریک

این دستگاه با استفاده از جریان برق عمل خنک کنندگی یخچال ها را انجام می دهد.

توسط : fanniherfe ۱۳ آذر