خشک کن خورشیدی بستر سیال

این دستگاه در حوزه مهندسی مکانیک بیوسیستم و برای خشک کردن محولات کشاورزی طراحی شده است و قابلیت کاهش زمان خشک کردن و کاهش انرژی مصرفی نسبت به خشک کن های رایج در آن وجود دارد.

توسط : guilanuniv ۱۳ آذر