خدمات برگزاری رویدادمجازی و تولید محتوای دیجیتال

ارائه خدمات دبیرخانه و روابط عمومی و مدیریت رویدادها و کارگاه های مجازی- ارائه خدمات تولید محتوای دیجیتالی شامل: تولید محتوای متنی- طراحی و فتوشاپ- تولید محتوای سمعی بصری- ارائه خدمات و مشاوره برای طراحی سایت و مدیریت فضای مجازی

توسط : guilanuniv ۱۳ آذر