حلقۀ دیواری «ورزشی و درمانی» مشکلات گردن

در دو مدل : «ثابت دیواری» و «همراه جیبی» طراحی شده است و در حال حاضر ، علیرغم سادگی آن اما تنها وسیله و اختراع ، ورزشی درمانی برای دردهای گردنی کامل و کاربردی عمومی در دنیا می باشد که با توجه به گسترش شدید استفاده از تلفن همراه و کامپیوتر و مشاغل پشت میزی که منجر به دردهای استخوانی و عصبی و عضلانی گردن و شانه ای میشوندو این اپیدیمی آنچنان گسترده است که اخیراً سازمانهای بهداشتی و متخصصین ارتوپدی ، از آن به عنوان « هشدار سونامی دیسک و فتق دیسکی گردن » یاد میکنند ! لذا ضرورت استفاده از این وسیله ، رو به افزایش خواهد بود .

توسط : gstpark ۱۳ آذر