تولید و تکثیر انواع جلبک از جمله: جلبک اسپیرولینا، آنابنا، سندسموس، کلرلاو ….

تولید استوک نمونه غربالگری شده و خالص شده جلبک ها جهت کشت در مقیاس صنعتی و آزمایشگاهی مورد استفاده قرار می گیرد.

توسط : azaduniv ۱۴ آذر