تولید مکمل پروتئینی از پسماند فرآورده‌های دامی

تولید نهاده ای با پروتئین بالاتر از سویا برای جیره طیور ،دام سبک و سنگین

توسط : gstpark ۱۳ آذر