تولیدبلندگوی زیر آبی فرکانس پایین

تولید و تهیه بلند گو با پخش اصوات دامنه فرکانس پایین. این بلند گو کاملا با لوازم داخلی تولید شده و توانایی تولید صوت در فرکانس های پایین را دارد .

توسط : guilanuniv ۱۳ آذر