تعیین تنظیمات حفاظتی شبکه برق با نصب DG

مطالعه جامع بررسی حضور تولیدات پراکنده بر هماهنگی حفاظتی و سطوح اتصال کوتاه و بررسی راهکارهای ممکن جهت حفظ هماهنگی و ارایه تنظیمات و طرح های حفاظتی بهینه با حضور تولیدات پراکنده در شبکه هدف اصلی این پروژه بوده است.

توسط : bargh ۱۷ آذر