تاثیر رنگ بر پوشاک ویژه دامداران

گاو و گوسفند کور رنگ نیستند،گیرنده استوانه ای و میله ای و هم مخروطی دارند .گاوها رنگهای دارای طول موج بلند را به خوبی تشخیص می دهند.(زرد ،نارنجی،قرمز) اما در طول موجهای کوتاه را در تشخیص مشکل دارند.(آبی ،خاکستری،سبز) دقت دید گاو یک پنجم انسان است و میدان دیدگاو 330 درجه است و مردمک بیضی دارد و دید بهتری (تیز بینی) در سطح عمودی ایجاد میکند. گاوها علاوه بر دریافت و انتقال بینایی و توانایی درک دوره نوری برای ساعات زیستی را دارند. گاو می تواند اجسام با شدت نور متفاوت را تشخیص دهد. همچنین با استفاده از الگوریتم های پردازش تصویر می توان مقادیر شاخص های RGB را به ازای هر کدام از طیف های Red (قرمز)، Green (سبز) و Blue (آبی) موجود در پوشاک دامداران را بدست آورد و با فراخوانی لباس در سیستم، این شاخص ها را به طور علمی و دقیق تر بررسی کرد.لذا با در نظر گرفتن این ویژگی میتوان کمک شایانی در ضمینه کاهش هزینه های جاری به دامداران کرد.

توسط : fanniherfe ۱۳ آذر